Afvalbeheerbijdrage en SUP-opslag voor verpakkingen

Per 01-01-2023 zullen extra kosten berekend worden voor afvalbeheerbijdrage voor lege verkooppuntverpakkingen en zal er een extra toeslag berekend worden voor alle producten die onder de SUP-regelgeving vallen.

MUSDECO zal per 01-01-2023 deze extra kosten op de factuur vermelden. De afvalbeheerbijdrage en SUP-toeslag staan apart vermeldt per artikel.

Het gaat om alle lege verkooppuntverpakkingen die in de Lijst Verkooppuntverpakkingen staan. Deze lijst kunt u hier bekijken. In deze lijst kunt u per productgroep ook zien of hierop SUP van toepassing is.

Deze kosten worden berekend aan klanten die deze producten op de Nederlandse markt brengen.

De afvalbeheerbijdrage gaat per materiaalsoort per kg.
Bekijk hier de tarieven.

De SUP toeslag is €2,30 per 1000 stuks.

Hieronder vindt u meer informatie over de achtergrond van deze maatregelen.

Meer informatie

Plastic producten voor eenmalig gebruik worden eenmalig of voor een korte tijd gebruikt voordat ze worden weggegooid. De effecten van dit plastic afval op het milieu en onze gezondheid zijn wereldwijd een probleem.

In 2019 heeft het Europees Parlement de Single-Use Plastic (SUP) Directive aangenomen: EU2019/904. Deze richtlijn heeft als voornaamste doel plastic zwerfafval tegen te gaan, en vooral zwerfafval in de zee (plasticsoep) te voorkomen.

Alle ondernemers die plastic disposables produceren of in omloop brengen, krijgen te maken met deze maatregelen. Maar voor velen is het nog onduidelijk wat dit voor hen zal betekenen en hoe ze zich op de nieuwe wetgeving moeten voorbereiden. In dit bericht proberen we het een en ander te verduidelijken.

1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn er een aantal wettelijke wijzigingen die gaan plaatsvinden welke consequenties voor ons maar ook voor u zullen hebben.

Definitie Producent/importeur:

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van I&W.

De producent of importeur is degene die:
-        De opdrachtgever is die producten laat vervaardigen waar zijn naam of logo op het product of de verpakking staat, bijvoorbeeld de eigenaar van een private label huismerk product.
-        Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze bij verkoop aan een consument aan het verkochte product toevoegt.

Extra toelichting

 • Productie in opdracht merkeigenaar
  Huidige situatie: De in Nederland gevestigde fabrikant betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
  Situatie vanaf 1 januari 2023: De in Nederland gevestigde opdrachtgever, bijvoorbeeld de eigenaar van een private label huismerk product, betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
 • Verkooppuntverpakkingen
  Huidige situatie: De organisatie of het bedrijf waar de blanco verkooppuntverpakking wordt gevuld of toegevoegd betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
  Situatie vanaf 1 januari 2023: De organisatie of het bedrijf die de blanco verkooppuntverpakkingen produceert of importeert, betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Een bedrijf dat zich kwalificeert als P/I is verplicht om aangifte voor de Afvalbeheerbijdrage te doen als haar verpakkingen-afval boven de drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar komt.

Wanneer spreek je over een verkooppuntverpakking?

Dit is van toepassing op verpakkingen die bestemd zijn om ter plaatse, op het moment van verkoop te worden gevuld of aan een product te worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan tasjes, zakjes, bakjes, drinkbekers, deksels of folies.

Afvalbeheerbijdrage

Met de afvalbeheerbijdrage wordt de inzameling en recycling van verpakkingen betaald.

Extra SUP-opslag

Om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken wordt er vanaf 1 januari 2023 ook een SUP (Single-Use-Plastic) opslag in rekening gebracht. Deze extra opslag bedraagt € 2,30 per 1.000 stuks en is van toepassing op alle producten die onder de SUP-wetgeving vallen. Degene die afvalbeheerbijdrage afdraagt, is ook verantwoordelijk voor de afdracht van deze extra SUP-opslag.
Voor SUP-verpakkingen geldt er geen aangiftedrempel, daar waar die voor andere verpakkingen 50.000 kg is. Ook P/I’s die minder dan 50.000 kg aan SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de nieuwe wetgeving./

Tarieven afvalbeheerbijdrage en SUP toeslag

Op de website van het Afvalfonds zijn de gewijzigde tarieven voor de afvalbeheerbijdrage te vinden. Tevens staan hier tarieven voor de SUP-opslag genoemd.

Single Use Plastics wetgeving

De Single Use Plastics wetgeving (SUP) is een wet die uit diverse fases bestaat. Een overzicht:

 •  3 juli 2021: Verbod op verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes en ballonstokjes.
 • 1 januari 2023: Verschuiving en wijziging tarieven afvalbeheerbijdrage en SUP toeslag verkooppuntverpakkingen
 • 1 juli 2023:
  • Bekers voor eenmalig gebruik en foodverpakkingen (welke plastic bevatten) mogen niet meer gratis worden verstrekt bij bezorgen, afhalen en onderweg. Er dient een meerprijs in rekening gebracht te worden. Niet-bindende richtbedragen:
   € 0,25 beker (koffiebeker, milkshakebeker)
   € 0,50 maaltijdverpakking (kan bestaan uit meerdere items)
   € 0,05 voorverpakte groente, fruit, noten en kleine portieverpakkingen
  • Verplicht aanbieden van een herbruikbaar alternatief of toepassen van ‘Bring Your Own’.
   Dit geldt niet voor voorverpakte dranken en voedingsmiddelen voor onmiddellijke consumptie.
   De exploitant mag een meegebrachte beker of verpakking weigeren als deze optisch niet schoon is. De consument betaalt dan alsnog voor de verpakking.
   Na overdracht en betaling is de consument verantwoordelijk voor de kwaliteit en hygiëne van het product.
 • 1 januari 2024:
  • Meerprijs berekenen voor SUP artikelen nu ook voor consumptie ter plekke, bijvoorbeeld in de horeca, op evenementen en in kantoren. Tenzij er een goed inzamelsysteem voor plastic is.
  • Hergebruik is de norm
  • Verplichte aparte inzameling en hoogwaardige recycling bij het aanbieden van plastic bekers voor eenmalig gebruik.
  • Een exploitant die plastic bekers voor eenmalig gebruik apart inzamelt en recyclet, dien daarvan melding te maken.
 • 3 juli 2024: Doppen en deksels vast aan de fles (m.u.v. medisch gebruik) 

Verschillende SUP groepen

 1. Voedselverpakking (vormvast)
 2. Zakjes en wikkels
 3. Drinkbekers, doppen en deksels
 4. Drankverpakking, doppen en deksels

Lijst met verkooppuntverpakkingen voor producenten en importeurs van lege verpakkingen

Omdat er veel onduidelijkheid was over wat onder een verkooppuntverpakking viel heeft de NVGP in samenspraak met Stichting Afvalfonds Verpakkingen na veel intensieve en constructieve overleggen de lijst praktisch en uitvoerbaar gemaakt.

De Producent/Importeur van de lege verkooppuntverpakking die op deze lijst staan dienen de Afvalbeheerbijdrage en de SUP-bijdrage aan het Afvalfonds af te dragen. Voor de overige producten is de verpakker verantwoordelijk. 

Houdt dit bericht in de gaten voor updates.